2023. évi OMÉK „Mezőgazdasági Nagydíj - Fiatal agrárszakember”

2023.07.24.

A pályázati kiírás célja, a fenntarthatóságra és innovációkra nyitott fiatal agrárszakember munkájának az elismerése, aki aktívan keresi és igyekszik alkalmazni azokat az innovatív eljárásokat, amelyek a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, a vegyszercsökkentés, a biodiverzitás megőrzésére irányulnak.

A pályázat háttere és célja:

A közös agrárpolitika (KAP) egyik meghatározó eleme a környezeti fenntarthatóság elérése, ami magában foglalja a környezetvédelmet, a vidéki tájkép és biodiverzitás megőrzését, a vegyszerhasználat csökkentését és a környezetkímélő technológiák alkalmazásának támogatását. Ez önmagában is mutatja, hogy az agrárium fejlesztéseinek a fenntartható fejlődést szolgáló megoldások felé kell mozdulnia.

A pályázati kiírás célja, a fenntarthatóságra és innovációkra nyitott fiatal agrárszakember munkájának az elismerése, aki aktívan keresi és igyekszik alkalmazni azokat az innovatív eljárásokat, amelyek a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, a vegyszercsökkentés, a biodiverzitás megőrzésére irányulnak.

 

1.        A pályázat szakmai szempontjai

 • A pályázó bemutatkozása (életkor, képzettség, elérhetőség)
 • A pályázó tevékenységének rövid bemutatása (szakterület ágazati szinten, adott cégnél betöltött munkakör, piaci pozíció, K+F partnerei, nemzetközi tapasztalat, stb.)
 • Elért eredmények (korábbi munkafolyamatok megújítása, hatékonyságának növelése, termék/szolgáltatás/rendszer/technológia felhasználói köre és módja, eladásából származó gazdasági haszon, eredetiség, hozzáadott érték, szabadalom, minősítés megjelölése, ha van, stb.)
 • Jövőbeni tervek (cég/termék fejlesztési irányai, elképzelései, jövőbeni célkitűzések)
 • Referenciák (nemzeti, nemzetközi elismertség, gyakorlati, vagy tudományos területen elért eredmények)

2.        A pályázók köre:

-          őstermelő, illetve őstermelők családi gazdaságának tagja

-          mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

-          mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság tagja

3.        A pályázat formai követelményei és feltételei:

 • A pályázat terjedelme nem haladhatja meg a 15 oldalt (A4, Times New Roman 13).
 • A pályázatot jelen pályázati kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlapon”, elektronikus úton „pdf” formátumban az érkeztetésnek megfelelő helyen kell benyújtani.
 • A pályázaton való részvétel térítésmentes.

4.        Pályázat érkeztetése:

 • A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az Agrárminisztérium, Agrármodernizációs Főosztály részére az agmf@am.gov.hu elektronikus levélcímen, „Mezőgazdasági Nagydíj – Fiatal agrárszakember” elnevezéssel.

 

 • Pályázat beérkezésének ideje: 2023. szeptember 15.

 5.        A díjak átadása

 • A díj átadására valamennyi OMÉK díj átadásával egyidejűleg, ünnepélyes keretek között kerül sor.

 

 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást bármikor visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok értékelésekor az esetlegesen közölt üzleti információkat a pályázat kiírója és közreműködői bizalmasan kezelik.

A pályázatokkal kapcsolatos további információ kérhető:

 

Agrárminisztérium

Agrármodernizációs Főosztály

+36 (1) 795 2089

agmf@am.gov.hu

Mellékletek:

fiatal-agrarszakember_palyazati-felhivas_2023.docx

fiatal-agrarszakember_palyazati-adatlap.docx

vissza